Gezond?

Ongezond

Vandaag wil ik het eens hebben over ziekte. Als we eens teveel gegeten hebben of een overmatige dosis alcohol verbruikt hebben, vinden we het niet abnormaal dat ons lichaam protesteert door daarop te reageren met een aantal symptomen die door iedereen wellicht gekend zijn. Elkeen begrijpt onmiddellijk dat het lichaam aangeeft dat we in dat geval niet goed bezig zijn en een aantal onder ons zal daardoor ook beseffen dat die overdaad aan voeding of alcohol ons lichaam niet ten goede komt en zal dit in de toekomst vermijden of het op zijn minst proberen.

Zowat elke ziekte is een signaal van ons lichaam om er ons attent op te maken dat we niet goed bezig zijn. Het kan zijn dat we lichamelijk iets verkeerd doen door ons lichaam niet goed te respecteren (bijvoorbeeld: verkeerd eetgedrag, te weinig of juist te veel beweging, bepaalde medicatie, cafeïne, drugs, alcohol, nicotine…).

Een andere oorzaak van ziekte – en voor sommigen is dat misschien verrassend – is de manier waarop wij leven en denken. Intussen is het alom bekend dat stress vaak aan de basis ligt van problemen in het spijsverteringsstelsel, zoals darmstoornissen of maagzweren bijvoorbeeld, maar in wezen schuilt achter sommige lichamelijke ziektes of last een geestelijke oorzaak. Het is duidelijk dat stress (bijna alles kan stress creëren: werkdruk, angst, zorgen, financiële problemen, schoolproblemen, familiale problemen, ziekte van zichzelf of een naaste, verdriet, en noem maar op) een invloed heeft op de werking van ons lichaam, maar zelden legt men er het verband mee. Tenslotte is het niet respecteren van het lichaam ook een gevolg van een psychisch of emotioneel probleem. We willen wel gezonder eten, niet meer drinken of roken, meer bewegen enzovoort, maar het lukt ons gewoon niet omdat een psychisch of emotioneel probleem ons blokkeert.

Als we reeds het inzicht hebben dat de psychische of emotionele problemen die ons saboteren om gezonder te leven tot ziekte kunnen leiden, zijn we al een stap verder. De volgende stap is dan om aan die problemen te werken zodat we van die geestelijke en/of emotionele last verlost geraken. Dat willen we natuurlijk wel, maar met onze wil kunnen we die meestal niet zo gemakkelijk weg krijgen omdat we van nature -onbewust- een weerstand hebben om te veranderen. We blijven halsstarrig vasthouden aan onze oude gewoonten en gedragspatronen omdat die zo opgeslagen zijn in ons onderbewustzijn dat heel strikt en getrouw blijft uitvoeren wat het destijds geleerd heeft.

Het onderbewustzijn laat zich niet zomaar veranderen. Door anders te gaan denken, maakt men een goede kans om daarin te slagen, maar het zal veel tijd kosten eer het onderbewustzijn die nieuwe visies en inzichten gaat opnemen en ernaar handelen.

In hypnotherapie wordt in eerste instantie gewerkt aan de oorzaak van het probleem en rechtstreeks met het onderbewustzijn gecommuniceerd, waardoor het effect van nieuwe visies en inzichten vaak onmiddellijk door het onderbewustzijn wordt opgenomen en ernaar handelt.

Heb je interesse in hypnotherapie, zijn werking en zijn resultaten? Neem een kijkje op de sites van hypnotherapie en Rustpunt. Hier vind je een site met alle achtergrondinformatie over hypnose.

Vind je het artikel interessant? Dan kun je het 'liken' of delen: