Rustpunt
praktijk voor hypnotherapie en regressietherapie

Hypnose - Hypnotherapie

 

Zelfhypnose

Zelfhypnose is een vorm van hypnotherapie waarbij men zichzelf in hypnose brengt met of zonder hulp van geluidsdragers (cd, mp3, md, cassette,...)  In die staat van hypnose zorgt men ervoor dat precies datgene gebeurt wat men zichzelf vooraf voorneemt.  Wanneer men ermee klaar is, haalt men zichzelf weer uit hypnose.

Het is dus een methode waarbij men zichzelf gaat helpen.  Door het gebruik van hypnose richt men zichzelf rechtstreeks tot het onderbewuste waar men gedachten en overtuigingen die belemmeren om gelukkig te zijn, kan veranderen.  Wanneer aan deze overtuigingen oude pijn gekleefd zit, is een ondersteunende hypnotherapie noodzakelijk.

Voordelen van zelfhypnose

  Je kan jezelf zo vaak hypnotiseren als je maar wil.

  Een zelfbehandeling duurt maar enkele minuten.

  Het vereist weinig voorbereiding. 

  Het kan bijna eender waar, zelfs in rumoerige omstandigheden, zolang men jouw persoonlijke aandacht maar niet opeist.

  Zonder al te veel moeite kan het telkens, waar nodig, bijgesteld worden.

  Dit is een uitstekend middel om jezelf beter te ontdekken en die dingen aan jezelf te wijzigen waarmee je niet tevreden bent.

Nadelen van zelfhypnose

  Het duurt even voor je het onder de knie hebt.

  Het vergt wat discipline om het aan te leren.  Je dient dus goed gemotiveerd te zijn.

  Het gaat minder diep dan heterohypnose.

  Men kan gemakkelijk indommelen.

  Slechts een beperkt aantal technieken kan gebruikt worden, in het bijzonder: autosuggestie. 

Toch zijn dit geen onoverkomelijke moeilijkheden en wegen ze geenszins op tegen de voordelen die er kunnen uitgehaald worden.

Structuur van een zelfhypnosesessie

Zoals je kan merken is er bijna geen verschil tussen een sessie voor zelfhypnose als voor heterohypnose.  Enkel het eerste punt is werkelijk verschillend.

  Voorbereiding: Je zorgt ervoor dat de omstandigheden goed zijn en je weet wat je inhoudelijk van plan bent.

  Inductie: Je past de inductie toe die het best bij jou past.  Zie meer hierover op de volgende pagina.

  Verdieping: Na het induceren is het van belang dat je een verdiepingstechniek toepast om de gewenste trancediepte te bereiken om goed met je onderbewustzijn te kunnen werken.  Ook hierover vind je meer op de volgende pagina.

  Therapie: De uitvoering van het vooraf voorgenomen plan waarmee je aan je probleem of klacht wil werken.  Je kan dit gedeelte ook gebruiken om eens terdege te ontspannen of om je naar een diepe verkwikkende slaap te voeren.

  Deductie: Het uit hypnose komen.  Indien je wenst in te slapen, hoeft dit natuurlijk niet

 

vervolg: Zelfhypnose - Kan ik dat ook?