Mental coaching proces

Mental Coaching Proces

Helpt een mental coach?

Ik focus in mijn artikelen nogal vaak op technieken en zelden op het gehele proces van coaching. Dat komt omdat technieken zoals hypnose of regressietherapie niet bekend zijn en volgens mij extra aandacht verdienen. Toch staan ze niet alleen en gebruik ik ze vaak binnen een coaching.

Verschillende leefwereld.

Wij, mensen, zijn allemaal verschillend van elkaar. Er is een heel pakket van redenen dat maakt dat dit zo is, maar, naar mijn gevoel, is één van de belangrijkste en meest omvattende dat we allemaal een eigen leefwereld scheppen.

We beleven alles, maar dan ook alles, vanuit onze eigen gecreëerde leefwereld. Waarom krijgt de één schuldgevoelens als die denkt iets gezegd te hebben dat een naaste kan kwetsen en merkt een ander niet eens dat ie een kwetsende uitspraak gedaan heeft?  Waarom heeft de één angst bij bepaalde situaties en vindt de ander diezelfde situaties juist leuk of ervaart ze als een uitdaging?

Elk mens reageert anders.

Zelfs al krijg je vanuit een objectief standpunt gezien, identiek dezelfde informatie – beelden, klanken, geuren, smaken, woorden, daden, enz. –  ieder van ons geeft er een subjectieve interpretatie aan.  Alles wat je waarneemt, komt wel objectief naar je toe, maar je gaat er je eigen kleur aan geven.  Die waarneming wordt sterk beïnvloed door je leefwereld die een mix is van hoe je je voelt op het moment, van de plaats of situatie waar je je bevindt, van je opvoeding, van je cultuur, van ervaringen uit het verleden en noem maar op.

Je bent je vaak niet eens bewust dat je dingen zo verschillend ziet en voelt dan anderen en evenmin waarom dat zo is. Je persoonlijke leefwereld heeft zich opgebouwd doorheen je verleden en ieders verleden is anders. Soms kan het verleden je parten spelen zodat je leefwereld lastig of moeilijk wordt, dat je de moed laat zakken, dat je je slecht voelt.  Je leven kan dan lastig of teleurstellend voelen, in plaats van een aaneenrijging van mooie, leuke ervaringen, uiteraard in combinatie met een aantal minder prettige gebeurtenissen en gevoelens, die van voorbijgaande aard zijn.

Hoe we het interpreteren.

Je bent gemakkelijk geneigd om te denken dat al het moeilijke dat je overkomt in het leven, van buitenaf komt, maar in wezen klopt dat niet.  Het is jouw leefwereld die er voor zorgt dat je het moeilijk hebt, dat je vastzit, dat je je ellendig voelt. Natuurlijk komen de aanleidingen bijna altijd van buitenaf, maar de oorzaak van je slecht voelen, zit binnen in je door de leefwereld die je hebt opgebouwd.

Hoe help ik als mental coach?

Die leefwereld kun je veranderen. De perceptie van het leven, de ervaringen, al hetgeen dat op je afkomt, kan veranderd worden. Als mental coach is dat mijn job: jou hierin te ondersteunen, met allerlei technieken. Soms is dat hypnose of regressietherapie, soms is dat oplossingsgericht coachen of mentale training, er zijn veel manieren. Deze processen wijzigen het verleden niet, maar wel je visie erop, het gevoel er rond, zodat je leefwereld mee verandert omdat je alles door een andere bril gaat zien.  Waar het verleden bewust of onbewust een last was, wordt het dan nog enkel een herinnering waar de gevoelslading van af is. Zo kun je de obstakels overwinnen zodat je jouw doelen kunt bereiken, en kom je dichter bij jezelf.

We zoeken bij mental coaching dus niet naar ‘diagnoses’ van het ‘probleem’, maar het accent ligt op ‘hoe kun je evolueren’ en ‘hoe groei je uit je oude overtuigingen en angsten’.

 

Aanverwante artikelen:
Hoe kan ik mijn gedrag veranderen?
Persoonlijk of niet?
Over loslaten: 9 invullingen
Vind je het artikel interessant? Dan kun je het 'liken' of delen: