Persoonlijk of niet?

Persoonlijk of niet

Hoewel wij er dagelijks mee geconfronteerd worden, blijft ons ego nog steeds een zeer mysterieus deel van ons wezen.  Wat maakt het ego – onze persoonlijkheid, onze manier van zijn – tot wat het is?

Als we geboren worden hebben we blijkbaar reeds een ego.  Dat staat in voor de overleving, zowel op lichamelijk vlak als voor de vraag naar liefde en geborgenheid.  Reeds in de eerste levensdagen kunnen we vaststellen dat baby’s verschillend reageren en hun eigen manier hebben om hun overlevingseisen duidelijk te maken.  De ene baby is veeleisender of rustiger dan de andere.  Natuurlijk hebben de belevenissen en het gedrag van de moeder tijdens de zwangerschap een grote invloed op de ontwikkeling van de persoonlijkheid van haar baby, maar zelfs bij een tweeling kan men vaststellen dat er verschillen zijn.

De verdere ontwikkeling van onze persoonlijkheid wordt dan weer beïnvloed door al hetgeen wij in ons leven meemaken: hoe we opgevoed worden (streng, liefdevol, verwaarloosd,…), in welke cultuur, religie en omgeving we opgroeien, de moeilijke en gelukkige momenten, dramatische gebeurtenissen, verkeerde opvattingen door onszelf of ons meegegeven,…  Je zou dus kunnen stellen dat onze persoonlijkheid gevormd wordt door ons verleden.
De sterkste vorming van het ego ligt volgens mij niet zozeer in wat we meemaakten, maar in hoe wij omgingen met al die gebeurtenissen in het verleden en hoe wij er nu nog mee omgaan.  Natuurlijk speelt dat verleden een belangrijke rol.  Ook de manier waarop we met dat verleden omgaan is sterk beïnvloed door hoe ons dat geleerd werd.  Dat betekent echter niet dat wij machteloos in een slachtofferpatroon hoeven te vallen door te stellen dat onze persoonlijkheid het resultaat is van alles wat wij in het verleden doorstaan en geleerd hebben.

Sommige mensen zijn terecht best tevreden met hoe zij zijn, hoe hun persoonlijkheid of ego is.  Anderen hebben een vervelend-ego en zijn soms ook vervelend voor hun medemens, maar ze beseffen het vaak niet eens.  En nog anderen vinden dat hun persoonlijkheid niet is zoals ze het graag zouden hebben.  Liefst zouden ze van nare gewoonten zoals angst, woede, verdriet of andere vervelende eigenschappen verlost willen zijn.  Het zijn eigenschappen die zich gevormd hebben doorheen de levensjaren en die nu vastzitten in het onderbewustzijn dat samen met het verstand uiting geeft van het ego.

Wijzigingen aanbrengen in je persoonlijkheid kun je door jouw denken te veranderen.  Daardoor gaan die veranderingen zich stilaan inprenten in jouw onderbewustzijn dat op zijn beurt, na voldoende herhaling, die veranderingen zal waarmaken in jouw gedrag.  Een zeer nuttig hulpmiddel hiervoor is zelfhypnose, waarin men het nieuwe gewenste gedrag beeldend voorschotelt aan het onderbewustzijn, dat op deze manier sneller de nieuwe invloeden gaat opnemen en ernaar handelen.

Op de informatieve hypnose site is er een heel hoofdstuk aan zelfhypnose gewijd. Neem gerust een kijkje en ga zelf aan de slag.

Een nog snellere manier -of als het je alleen niet wil lukken- is hypnose therapie.  Een hypnose coach beschikt over een aantal middelen en technieken, waaronder bijvoorbeeld regressietherapie, om in zeer korte tijd heel goede resultaten te bekomen.  Heb  je interesse in hypnose therapie, zijn werking en zijn resultaten? Neem een kijkje op de site van Rustpunt.

Vind je het artikel interessant? Dan kun je het 'liken' of delen: