Menu


 

rustpunt logo

Hypnose & Hypnotherapie

Voorwoord

 

Uit ervaring weet ik dat veel mensen een totaal verkeerd beeld hebben over hypnose en de daaraan verbonden hypnotherapie.  Omdat met hypnotherapie en met zelfhypnose zoveel goeds kan bereikt worden op zeer korte tijd, vind ik het belangrijk om iedereen de kans te geven eens grondig kennis te maken met al de facetten van hypnose.  Mijn wens is om negatieve vooroordelen te doorbreken, dewelke verspreid zijn door diegenen die niet weten waarover zij het hebben.

 

Hypnose en hypnotherapie zijn te waardevolle hulpmiddelen om zomaar zonder kennis van zaken over boord te gooien als mogelijke oplossingen voor jouw problemen.

 

In de volgende pagina's tracht ik een zo gedetailleerd mogelijk overzicht te geven over wat hypnose en hypnotherapie zijn en wat de mogelijkheden ermee zijn.
Deze site is louter informatief.  Dit neemt niet weg dat alle informatie correct en betrouwbaar is.

 

 

 

Adres: Oudestraat 26, 3190 Boortmeerbeek
 - 
 - 
Tel: 0498 47 09 48
 - 
BTW: BE 0809.921.492