Wat is regressietherapie of hypnose therapie?

Regressie Informatie

Wat is regressietherapie of hypnose therapie?

Ik krijg nogal vaak de vraag “wat is dat, regressietherapie of hypnose therapie?”. Natuurlijk leg ik het met veel plezier uit en tegelijkertijd verwijs ik ook door naar mijn website en mijn kennisbank. Daar vind je heel veel achtergrondinformatie, toelichting en andere weetjes. Toch is een andere kijk altijd verfrissend. Hieronder een fragment van Frank den Ouden met zijn visie over regressie- en hypnose werk. Frank den Ouden is een bekende Nederlandse therapeut met een jarenlange ervaring met verschillende therapievormen waaronder regressietherapie en hypnotherapie.

Artikel

Regressietherapie is teruggaan in het verleden van een cliënt, met als doel “vergeten” of in het onderbewustzijn weggestopte ervaringen of traumatische belevenissen naar boven te halen en te verwerken.

Elk mens heeft wel een aantal nare ervaringen meegemaakt en een aantal trauma’s in de jeugd en op latere leeftijd opgelopen. De pijn die je daarbij voelde (verdriet, boosheid, angst), wilde je uiteraard niet voelen, of mocht je niet voelen van je omgeving (je ouders, andere opvoeders of de maatschappij). Zo leerde je al vroeg in je jeugd die “negatieve emoties” en soms ook de fysieke pijn (van een klap bijvoorbeeld) weg te drukken naar dit onderbewustzijn. Dit is ook de reden dat een heleboel mensen moeite hebben met herinneringen uit het verleden naar boven te halen.

Als gevolg van het wegstoppen van die pijn en die emoties nam je automatisch een “rol” aan, om zo beter te kunnen overleven binnen het gezin of de maatschappij. Voorbeelden van dergelijke rollen zijn: “het aangepaste kind”, “de bemiddelaar”, “het dwarse kind”, “de overdreven perfectionist” en “het angstige kind”. Ondanks het feit dat je er uiteindelijk als volwassene op een bepaalde leeftijd meestal wel achterkomt dat die rol je niets of niet veel meer oplevert, is het voor de meeste mensen toch heel moeilijk om die rol los te laten en eruit te stappen.

Regressietherapie is één van de werkzame methodes die op zoek gaat naar het ontstaan van traumatische en nare ervaringen en de rollen die daarna aangenomen zijn. Door herbeleving en het aanbieden van nieuwe, meer positieve en werkzame alternatieven en keuzemogelijkheden, worden de ervaringen en trauma’s verwerkt en wordt een nieuwe rol gekozen.

Hypnose en trance…

Bijna niemand gaat met een positief gevoel op zoek naar zijn trauma’s, verdriet, weggestopte boosheid en angst. Ook kan bijna niemand deze “blokkades” zelf opruimen. Anders had je die problemen immers allang opgelost en ga je niet op zoek naar een therapeut. Omdat je niet meer precies weet waar je blokkades vandaan komen en wanneer ze ontstaan zijn, kun je voor jezelf ook geen oplossingen verzinnen, om het “anders” te doen. Met regressie brengt de therapeut je dan in hypnose en zorgt ervoor dat je in een (lichte) trancetoestand geraakt. Het doel hiervan is, dat je lichaam en je geest ontspannen raken, waardoor “vergeten” informatie moeiteloos naar boven komt.

Hypnose is vaak nogal een beladen onderwerp en doet veel mensen denken aan de zogenaamde “toneelhypnose”, waarbij mensen als een soort willoos slachtoffer de belachelijke instructies van de hypnotiseur opvolgen en bijvoorbeeld allerlei rare dansjes doen, als een geit mekkeren, of met een brede grijns een citroen opeten. Therapeutische hypnose of trance heeft daar echter helemaal niets mee te maken. In feite ben je al lang geleden “in hypnose” gebracht door je ouders, andere opvoeders en de maatschappij. Door de gedragingen van je vader en/of moeder, hun opvattingen en overtuigingen, die je klakkeloos kopieerde (je geloofde als kind immers dat je vader of moeder gelijk hadden), werd je al grondig “in hypnose gebracht”.

De therapeut zal dus in feite zijn/haar best moeten doen om de cliënt uit hypnose te brengen en een setje nieuwe normen, waarden en gedragingen aan te leren. Een lichte ontspannen toestand van de cliënt is hierbij vaak meer dan voldoende.

Het volledige artikel kun je terugvinden op de site van Symbolic, op deze pagina

Vind je het artikel interessant? Dan kun je het 'liken' of delen:
Pages:
Edit