Regressietherapie: De speld in de hooiberg van het verleden

Regressie

Waarom regressietherapie?

Soms heb je klachten of problemen waarvan de oorzaak in onverwerkte pijnlijke ervaringen uit het verleden ligt, waardoor “onvrije” reacties of negatieve gevoelens zijn ontstaan.  Mogelijk vonden deze ervaringen plaats in de loop van je leven, tijdens de conceptie of zwangerschapsperiode, ergens in de tijd.  Emotionele problemen, lichamelijke klachten, ongewenste gedragspatronen,… kunnen zo hun oorsprong hebben in oude, niet goed verwerkte ervaringen waarbij we beperkende conclusies getrokken hebben over onszelf, het leven en de wereld.  Zo kunnen bepaalde onschuldige waarnemingen of gebeurtenissen jou angst inboezemen terwijl je niet kan zeggen waardoor dat komt. Of dat je altijd op een gelijkaardige manier reageert op levenssituaties waarvan je denkt dat het wel een karaktertrek van je moet zijn, maar waarvan je toch voelt dat die reactie helemaal niet bij je past.

Hoe werkt regressie?

Tot voor kort ging men in de psychotherapie vaak graven in het verleden om te ontdekken wat er aan de basis ligt van de problemen.  Eens men die gevonden heeft, kan dit stukje persoonlijke geschiedenis herbeleefd worden om inzicht te verwerven in het verband tussen wat toen gebeurde en de moeilijkheden van nu.  Dikwijls betreft het een inprenting in het geheugen die zich baseert op niet reële verbanden: we leggen soms een verband tussen een bepaalde gebeurtenis en ons gedrag, wat totaal niet klopt. Niet alleen als volwassene, ook al als kind: Ik was boos en later op de dag stierf mijn konijntje, dus boos zijn is ‘gevaarlijk’. Zo ontstaat bv bijgeloof of gedachten dat je met rode sokken altijd een voldoende voor een examen haalt. Omdat het de vorige 2 keer met rode sokken ook gelukt was. Zo ontstaan reacties en gedachten waarvan we niet weten of beseffen waar ze vandaan komen. We hebben ze van in onze vroege jeugd geautomatiseerd en denken er zelfs niet meer over na.
Moeilijker wordt het ontsluieren van verdrongen trauma’s, waar je gewild of ongewild meesterlijk omheen schippert.

Wat gebeurt er concreet?

Hoewel men in de psychotherapie wel een idee heeft van het type gebeurtenissen wat je dwars kan zitten, blijft het nog altijd zoeken naar de spreekwoordelijke speld in de hooiberg. Het kan tot een jaar therapie vergen voor men bij de oorzakelijke feiten is aanbeland, als je er al bij geraakt.  Dat is nu net het verbluffende aan regressietherapie.  Door de mentale, emotionele en lichamelijke ladingen van de huidige problemen te accentueren duik je via een juiste inductie recht naar de ervaringen in het verleden. Daar kan elk nuttig detail herbeleefd worden, met de zekerheid dit te doen vanuit een veilige omgeving.  De herbeleving kan misschien intens en realistisch zijn, maar de therapeut kan wanneer het emotioneel te belastend wordt afstand laten nemen. Eventueel wordt een korte pauze ingebouwd.

Een ander voordeel van regressietherapie is dat je kan terugkeren tot in de allereerste levensjaren -waar bijna niemand herinneringen aan heeft- en zelfs de geboorte kan herbeleven en de prenatale periode.

Hoe kom je terecht in een regressie of herbeleving?

Om in regressie te geraken dient de regressietherapeut jou daarnaar te leiden.  Er zijn verschillende methoden, al naargelang de situatie, om je in een of andere vorm van trance te brengen.  Dat kan zijn via hypnose, maar dat hoeft lang niet altijd.  Je kan die trancetoestand op een heel natuurlijke manier bereiken door bijvoorbeeld  de gevoelens en emoties die gepaard gaan met de klacht op te wekken of gewoon door het onderwerp scherp te stellen.  De regressietherapeut benut dan dat precieze moment om je naar de herbeleving te voeren.

Eens je de staat van trance bereikt hebt, komt je bewustzijn in contact met je onderbewuste. Daarin zijn alle herinneringen, emoties en “verouderde” besluiten en overtuigingen opgeslagen.  Op die manier kan je die oude dingen weer oproepen en ermee beginnen werken.

Hoe helpt regressietherapie?

Als onderdrukte emoties, gedachten en lichamelijke reacties zijn geuit ontstaat er inzicht in wat er vroeger werkelijk is gebeurd en hoe je erop hebt gereageerd. Je merkt dan dat overtuigingen en reactiepatronen die toen zijn ontstaan nu nog steeds in je leven aanwezig zijn. Echter omdat de omstandigheden nu anders zijn passen ze niet meer. Ze beperken je en veroorzaken je probleem. Met dit inzicht begint de zelfgenezing. Je krijgt nieuwe keuzemogelijkheden die probleemoplossend werken.

Als we “teruggaan” in een regressie, gaan we naar dingen van vroeger die nu storen.  We dragen allemaal een groot stuk verleden met ons mee: alles wat we ooit hebben meegemaakt.  Veel is “geïntegreerd” in de loop der tijd, maar niet alles.  We willen niet het onderbewuste zonder meer in het bewuste tillen, maar we willen bevrijding en reiniging.  Een emotionele ontlading en schoonmaakbeurt leidt tot emotionele vrede, maar het is ook een intellectuele loutering die leidt tot intellectuele vrede.  Die vrede noemen we begrip.

Op de site vind je meer en uitgebreidere informatie over regressie en regressietherapie. Neem eens een kijkje, misschien kan het een oplossing bieden voor een probleem waar je niet uitraakt.

Vind je het artikel interessant? Dan kun je het 'liken' of delen: