Menu


 

rustpunt logo

Ervaringen

 

Energiehuishouding


Er kunnen zich een hele resem van mogelijkheden aan ervaringen aandienen tijdens hypnotherapie.  Eén van de meest voorkomende ervaringen ligt op energetisch vlak.  Voor sommige mensen kan dit een beetje raar klinken, maar emoties stapelen zich op in het energetisch lichaam.  In feite beperkt zich dat niet alleen tot emoties.  Ook trauma's waarvan men in het algemeen denkt die al lang verwerkt te hebben - maar dat nog niet zijn - blijven energetisch opgeslagen.

 

Al die ongewenste energieën die men verworven heeft van en door anderen kan men netjes teruggeven of er afstand van doen in hypnotherapie.  Zo kan men die emoties die eraan verbonden zijn, loslaten om er definitief van verlost te geraken.  Heel dikwijls gaat het over kwaadheid, verdriet, angst, fysieke pijn, schaamte, schuld en zo meer.  Als men zich van deze energieën ontdaan heeft, voelt men zich heel vaak een heel stuk lichter, ruimer en vrijer.

 

Op dezelfde manier kan men ook verloren eigenschappen en energieën terugvorderen van diegenen aan wie men deze is kwijt geraakt.  Door de negatieve kritiek die men in het leven krijgt zonder een schouderklopje of een andere vorm van bevestiging te krijgen, verliest men eigenschappen als zelfvertrouwen, zelfzekerheid, eigenwaarde, zelfliefde en dergelijke.  Anderzijds kan bijvoorbeeld een depressieve ouder ook levenslust, blijheid, spontaniteit, een ruimtegevoel en ander ontnomen hebben van een kind.  Al deze eigenschappen en energieën kunnen worden teruggehaald zodat men zich weer completer en beter voelt.

 

Deze energiehuishouding kan op verschillende manieren gebeuren.  Dit kan geschieden tijdens een regressie, innerlijk kindwerk, persoonlijkheidsdelen-werk, een denkbeeldige confrontatie met de persoon waarmee energie dient uitgewisseld te worden, door lichaamsexploratie of zelfs door suggestie.

 

In regressie kan het soms letterlijk gezien worden hoe de energie van de ene persoon naar de andere overgaat.  In lichaamswerk kan men de energieën van het eigen lichaam bekijken.  Het rare is dat er de meest creatieve voorwerpen in het lichaam gevonden worden die ervoor zorgen dat men vastzit of pijnlijke lichaamsdelen heeft.  Deze voorwerpen worden er dan uitgehaald en meestal vernietigd nadat er is gekeken naar het verhaal dat eraan vast hangt.  In elk geval geeft zo'n energiehuishouding bijna altijd een onmiddellijk effect dat soms nog enkele dagen wat kan nawerken.

 

Contacten


In hypnotherapie kan men contact leggen met wie men wil.  Men kan oude geschillen afwerken, zich emotioneel ontladen naar een bepaalde persoon toe of afscheid nemen van overleden geliefden.  De bedoeling is dat dit een gemoedsrust brengt zodat men weer verder kan.

 

Tijdens het werken met innerlijke delen, maakt men contact met bepaalde persoonlijkheidsdelen.  Deze kunnen allerlei vormen aannemen.  Vaak hebben zij een menselijke gedaante, al dan niet gelijkend op de cliënt zelf.  Soms zijn het vage vlekken, waarvan een intelligentie uitgaat en vooral een bepaalde attitude die meestal erg aansluit bij het probleem en dient veranderd te worden of desnoods weggestuurd.

 

Af en toe komt men daar verdwaalde zielen tegen die zich bij de cliënt hebben vastgezet om er als een soort parasiet te "overleven".  Afhankelijk van het karakter van zo'n medereiziger kan het zijn dat de cliënt daar weinig last van heeft, maar toch een aantal onverklaarbare hinderlijke neigingen aan overhoudt.  Soms kunnen het lastpakken zijn die graag hun wil opleggen en daardoor het leven van hun gastheer of -dame fel kunnen verstoren.  Hoewel dat in het laatste geval wel eens moeilijker kan verlopen, is het zelden een probleem om die medereizigers duidelijk te maken dat ze er beter aan doen om de cliënt los te laten en door te gaan naar waar ze werkelijk thuishoren.

 

Soms vertellen cliënten dat ze thuis flitsen zien van schimmen, soms vrij duidelijke beelden.  Bij het regresseren naar zo'n moment zal meestal duidelijk kunnen vastgesteld worden of het al dan niet gezichtsbedrog was.

 

Een cliënte vermelde bijna terloops dat zij als kind op de nonnenschool gedurende meerdere jaren een baby hoorde huilen toen ze een bepaalde trap nam.  Telkens dacht zij dat een zuster daar een kindje heimelijk verstopte en verzorgde.  In regressie is gebleken dat daar nergens een baby was, maar dat het haar eigen innerlijke baby was die zij jarenlang hoorde huilen.

 

Transpersoonlijkheid


Een mooi meegenomen extra dimensie van hypnotherapie is dat zij transpersoonlijk is zoals beschreven in de transpersoonlijke psychologie (psychologie die accepteert dat wij intuïtief of telepathisch gedachten en gevoelens van anderen kunnen overnemen).  De cliënt kan zich moeiteloos verplaatsen in anderen waarmee hij of zij ooit in contact geweest is.  Dat betekent dat het mogelijk is om er achter te komen wat die persoon toen dacht en voelde.  Dit helpt vaak om te begrijpen waarom die persoon op die bepaalde wijze gehandeld heeft zodat men inziet dat die handelingen wel degelijk gegrond waren en die persoon misschien geen andere keuze had.  Anderzijds is de cliënt ook in staat om vreemde (nu storende) ladingen weer terug te sturen naar de oorspronkelijke eigenaar evenals verloren of afgenomen ladingen (zoals talenten, krachten, enz...) weer terug te halen en opnieuw te integreren, zoals hierboven in de energiehuishouding reeds beschreven werd.

 

Voel je je slecht in je vel? Zit je vast? Kom je er alleen niet uit? Heb je interesse in hypnotherapie? Neem vrijblijvend contact met ons op, en we vertellen je graag hoe we jou kunnen helpen.

Adres: Oudestraat 26, 3190 Boortmeerbeek
 - 
 - 
 - 
BTW: BE 0809.921.492