Menu


 

rustpunt logo

Bewustzijn en Onderbewustzijn

 

Het onderbewustzijn is een deel van onszelf waar we met de bewuste wil maar heel weinig vat op hebben. Hier ligt immers heel wat informatie opgeslagen die voor lange tijd ons leven zal bepalen. Het zijn onder andere gegevens waarvan we niet eens meer beseffen dat ze aanwezig zijn, en precies daardoor kunnen ze voor ons leven een grote hindernis vormen.

 

voorstelling van de verhouding van het bewustzijn ten opzichte van het onderbewustzijn De foto hiernaast geeft een typische voorstelling van de verhouding van het bewustzijn ten opzichte van het onderbewustzijn. Een ijsberg toont slechts een heel klein deel van zijn reusachtige omvang. Dat klein deel dat boven water uitsteekt kunnen we vergelijken met het bewustzijn. Wat onder water zit en reusachtig veel groter is, kunnen we beschouwen als het onderbewustzijn.
Er is veel onder de oppervlakte dat we niet zien, en ook dat wat we wel aan de buitenkant laten zien is grotendeels het resultaat van de processen en de informatie onder de oppervlakte.

 

Met ons bewustzijn nemen wij slechts een fractie waar van wat er allemaal waar te nemen is. Onze ogen en oren nemen alles waar wat er kan gezien en gehoord worden, maar dat is zo'n massa informatie dat we met ons bewust verstand alles wegfilteren dat ons niet interesseert of niet nodig hebben. Nemen we bijvoorbeeld eens een groepje mensen van uiteenlopende interesses, die allen aanwezig zijn geweest op een en hetzelfde feestje. Na afloop van het feest zal de wijnkenner in de groep je zeker alles weten te vertellen over de verschillende wijnen die hij geserveerd kreeg. Zijn echtgenote echter, die een goede wijn wel weet te appreciëren, maar er geen punt van maakt, heeft meer oog gehad voor de kledij van de andere mannen en vrouwen in de zaal. Een andere, wat kalende man, bekeek veeleer het mooie haar dat al die mensen nog hebben, en hij jammer genoeg niet meer.

 

Zo heeft iedere persoon het feestje bekeken vanuit zijn eigen perspectief. Voor de ene is de wijn belangrijk, voor de andere de kledij, voor nog een andere het kapsel... We zien dus in feite alleen maar die dingen die ons interesseren, of die dingen waar onze verlangens naar uitgaan.

 

Vanuit onze eigen instelling, interesses en verlangens bekijken we zo iedere gebeurtenis om ons heen, maar zo'n gebeurtenis is steeds veel meer dan wat wij hebben waargenomen! Ons feestje bijvoorbeeld, was tegelijk de wijn, het gezelschap, het plezier, de mooie kledij, de prachtige kapsels, het heerlijke eten, de prachtige muziek, de schitterende omgeving... Door het feit echter dat wij alles alleen vanuit onze eigen instelling en interesses bekijken, gaat er een heleboel informatie voor ons verloren, gewoon omdat we er niet genoeg aandacht wensen aan te besteden of omdat we het niet belangrijk genoeg vinden. De dingen waar we dan maar heel weinig of geen aandacht aan besteed hebben, die worden eveneens in het onderbewustzijn opgeslagen.  Alhoewel we ons in normale toestand niets kunnen herinneren van al die kleine details, liggen ze dus toch in ons geheugen ergens opgeslagen, en hebben ze daardoor ook de kans om onze volgende reacties op het leven mee te bepalen./

 

Onze vrije wil is de bewuste component die kan bepalen wat we doen met de informatie en de gevoelens die we hebben. Die vrije wil is makkelijk te beïnvloeden in zijn besluitvorming door onze elementaire behoeften en gevoelens die opkomen uit ons onderbewustzijn. We zijn er allemaal meesters in om onszelf en anderen uit te leggen dat wat we doen onze vrije wil is, terwijl we in werkelijkheid reageren op impulsen van ons gevoel.

 

Ons bewustzijn voelt, redeneert, oordeelt, concludeert, beslist, neemt actie en maakt fouten. Maar het wordt volledig gevoed vanuit ons onderbewustzijn.

 

Een heel andere functie van het onderbewustzijn is de sturing van alle lichaamsfuncties. Hoewel we dat meestal onbewust doen, zijn we wel in staat om ook bewust te ademen, maar op bijvoorbeeld onze hartslag en onze spijsvertering kunnen we veel minder of zelfs geen invloed uitoefenen. Het onderbewuste stuurt dit allemaal en zorgt ervoor dat we daarover niet moeten nadenken.

 

Bovendien controleert het ook al die functies en kan het inspelen op de goede werking ervan. Zo kan het onderbewustzijn bijvoorbeeld de gevoeligheid voor pijn beïnvloeden. Deze mogelijkheid wordt vaak benut door met suggesties aan het onderbewustzijn de pijndrempel te verhogen. Meer en meer wordt dit hulpmiddel gebruikt bij medische ingrepen (tandarts, kleine operaties, bevallingen,...) in plaats van een lokale verdoving. Zo zijn er nog tal van andere toepassingen mogelijk op lichamelijk vlak.

 

Voel je je slecht in je vel? Zit je vast? Kom je er alleen niet uit? Heb je interesse in hypnotherapie? Neem vrijblijvend contact met ons op, en we vertellen je graag hoe we jou kunnen helpen.

Adres: Oudestraat 26, 3190 Boortmeerbeek
 - 
 - 
 - 
BTW: BE 0809.921.492