Menu


 

rustpunt logo

Techniek 1: Suggesties

 

Een praktisch overzicht betreffende suggesties is terug te vinden op de pagina over suggesties in de rubriek van het onderbewustzijn.  In de volgende lijnen wordt getracht om een beeld te schetsen van het gebruik van suggesties.

 

Vanaf de inductie naar hypnose tot en met de deductie is de hele sessie een aaneenschakeling van suggesties.  De therapeut begeleidt zijn of haar cliënt van begin tot einde en stuurt bij waar nodig.  Zelfs de andere technieken die gebruikt worden kunnen beschouwd worden als suggesties.

 

De meest gebruikte suggestie is wellicht één of ander derivaat van Emile Coué's "Het gaat jou van dag tot dag in elk opzicht steeds beter."  Als alleenstaande suggestie zal deze wellicht niet veel bijbrengen (tenzij na veelvuldige herhaling) omdat de inhoud veel te algemeen is, maar aansluitend op suggesties ter bevordering van bijvoorbeeld het zelfvertrouwen krijgt het onderbewustzijn de hint om dat "beter gaan" in verband te brengen met meer zelfvertrouwen.  Hierdoor ontstaat er een opwaartse spiraal: door meer zelfvertrouwen gaat het beter, hetgeen op zich weer meer zelfvertrouwen opwekt, waardoor het nog beter gaat,...

 

Wat voor één cliënt werkt, werkt niet noodzakelijk voor de ander.  Daarom is het belangrijk om interactief te werken zodat bij het geven van suggesties regelmatig kan gecheckt worden of de cliënt wel degelijk meegaat en geen weerstand voelt tegen de gegeven suggesties.  Is er weerstand, dan kan gevraagd worden op welke punten het wringt zodat of de suggestie bijgeschaafd wordt, of de cliënt extra uitleg gegeven wordt over de bedoeling en het nut van de suggestie, waardoor de cliënt misschien tot nieuwe inzichten komt en bijgevolg beter in staat is om de gegeven suggestie te aanvaarden.  Als de weerstand blijft, dan dient er vanuit een andere invalshoek herbegonnen te worden.  Dat alles maakt dat hypnotherapeuten erg creatief dienen te zijn om de doelstellingen te bereiken.

 

Egoversterking of IK-versterking is een verzamelnaam voor een aantal positieve eigenschappen die dienen om de persoonlijkheid van de cliënt te verstevigen.  Het zijn eigenschappen als zelfvertrouwen, zelfzekerheid, eigenwaarde, zelfliefde en dergelijke.  Volgens de Britse psychiater John Hartland is het in het merendeel van de gevallen niet nodig om op zoek te gaan naar de oorzaak van een probleem.  Alleen al het vergroten van het zelfvertrouwen, gecombineerd met het verwijderen van de klacht is genoeg.  Egoversterking mag dus wel een enorm krachtige therapievorm genoemd worden.

 

Toch dient er opgemerkt te worden dat dit soort suggesties, als ze niet ondersteund zijn door verwerking van de oorzaak, meermaals herhaald moeten worden om blijvend effect te krijgen.  Daarom ben ik er voorstander van om eerst de oorzaak van het probleem te neutraliseren op de gepaste wijze, zodat het daarna volstaat om de egoversterkende suggesties slechts één keer te geven.

 

Een andere veelgebruikte vorm van suggestie is het oproepen van een goed gevoel om het dan te verankeren zodat het tijdens de sessie steeds kan opgeroepen worden om moeilijke momenten gemakkelijker te doorstaan en zelfs te helpen om oude patronen of angstsituaties te doorbreken.  Dit verankerde gevoel kan door middel van een posthypnotische suggestie zelfs meegegeven worden aan de cliënt om zelf verder te kunnen gebruiken als hij of zij uit hypnose is.

 

Suggestie laat ook toe om de cliënt op verschillende manieren de belevingen te laten ervaren.  Zo kan men de cliënt laten associëren met de persoon in de beleving om alles goed aan te voelen als dat van belang is.  Anderzijds zal men juist suggereren om te dissociëren van zichzelf als de gevoelens mogelijk te sterk zouden zijn of indien het beter lijkt om even afstand te nemen en zichzelf en de situatie als toeschouwer te overzien.  Als iets niet duidelijk genoeg waargenomen kan worden en het is toch van belang, dan kan men het gebruik van een camera suggereren waarmee men de lens kan scherpstellen en zelfs inzoomen.  Het is ook mogelijk om beelden versneld vooruit of terug te spoelen of ze in zwart-wit te zien om de intensiteit van de ermee gepaard gaande emoties af te zwakken.

 

De kunst van de suggestie is ermee het verbeeldingsvermogen van de cliënt aan te spreken en erop de juiste manier op in te spelen om de gewenste doelen te bereiken.  Met suggesties wordt zowat alles mogelijk in hypnose en precies dat is de grote kracht van hypnotherapie.

 

Voel je je slecht in je vel? Zit je vast? Kom je er alleen niet uit? Heb je interesse in hypnotherapie? Neem vrijblijvend contact met ons op, en we vertellen je graag hoe we jou kunnen helpen.

Adres: Oudestraat 26, 3190 Boortmeerbeek
 - 
 - 
 - 
BTW: BE 0809.921.492