Menu


 

rustpunt logo

Suggesties aan het onderbewustzijn

 

Een belangrijk onderdeel van hypnotherapie zijn de suggesties.  Omdat suggesties ook handig kunnen gebruikt worden in zelfhypnose of zelfs zonder hypnose, vind ik het opportuun om een deel van dit onderwerp reeds bij het onderbewustzijn te bespreken.

 

Wat zijn suggesties?


Eigenlijk bestaat de hypnose-inductie zelf al uit suggesties.  Als je de suggesties van de hypnotiseur niet volgt, zal je ook niet in hypnose gaan.

Van Dale definieert het woord suggestie als volgt: "van buitenaf opgeroepen voorstelling of denkbeeld." Dat is duidelijk en het past bovendien perfect in het kader van hypnose omdat suggesties gegeven worden aan het onderbewustzijn en sowieso van buitenaf komen (ofwel van een hypnotiseur, ofwel van het eigen bewustzijn in geval van zelfhypnose).  Bovendien bestaan suggesties in hypnose altijd uit voorstellingen of denkbeelden.  Weliswaar kan een hypnotherapeut geen beelden doorgeven, maar door de woorden die hij spreekt zal de gehypnotiseerde zich beelden vormen.

 

Waarom suggesties?


Het gebruik van suggesties is een krachtige techniek om wijzigingen aan te brengen in het onderbewustzijn.  In hypnose worden suggesties rechtstreeks opgenomen door het onderbewustzijn door de vergrote ontvankelijkheid voor suggesties, die te danken is aan de verhoogde toestand van concentratie.  Dit maakt dat men in hypnose beter op suggesties reageert dan in de gewone waaktoestand.  Een duidelijk voorbeeld hiervan is de posthypnotische suggestie.

 

Suggesties kunnen zowel tot doel hebben om psychische processen of leerervaringen op gang te brengen als lichamelijke functies te beïnvloeden. Zo kan je door suggestie je bloeddruk of je hartslag beïnvloeden en zelfs een wonde minder lang laten bloeden.

 

Waarvoor kan men suggesties gebruiken?


Suggesties kunnen voor zowat alles gebruikt worden.  Dat wil niet zeggen dat alles enkel en alleen door suggesties kan verholpen worden, maar ze zullen op zijn minst de behandeling ondersteunen.

 

Directe suggestie kan gebruikt worden om aan verslavingen en oude patronen te werken, om pijn te beheersen, om te ontspannen, om een goed gevoel op te roepen, om beter te slapen, om meer zelfvertrouwen bij te brengen, zelfzekerder te worden, energieker, enzovoort...

Bovendien kunnen de lichaamsfuncties aangesproken worden zodat een medische behandeling efficiënter gaat werken, het immuniteitssysteem intenser zal functioneren, de vertering beter kan verlopen, en nog veel meer...

 

Suggestie wordt ook gebruikt om bijvoorbeeld in regressie te gaan, om een nieuw aangeleerde gewoonte in de toekomst uit te proberen en om andere technieken te gebruiken tot en met de exductie uit hypnose toe.

 

Opbouw.


Suggesties opstellen is geen sinecure.  Het vergt nogal wat ervaring om goed werkende suggesties op te stellen.  Het zou nare effecten kunnen hebben als men met het onderbewustzijn wat zou gaan knoeien en wat dat betreft kan men het wat vergelijken met een computer, namelijk "garbage in, garbage out".  Als we dus rommel invoeren, krijgen we ook rommel als resultaat en dat willen we niet hebben als we met het onderbewustzijn werken.

 

Een andere vergelijking met computers is dat alles strak omlijnd en overduidelijk moet zijn.  Het is zoals praten tegen een klein kind dat nog van niets weet en dat alles nog letterlijk opvat wat we zeggen.
Een voorbeeld van zo'n foute suggestie is: "Vanaf nu ga je elke dag om 10 uur zo moe worden dat je meteen naar bed zal willen gaan om te slapen."  Je mag er zeker van zijn dat sommige mensen aan wie je deze suggestie zou geven, 's morgens om 10 uur naar bed zouden willen.
Om dit te vermijden geef je beter een goede suggestie als: "Vanaf nu ga je elke avond om 10 uur..."

 

Elke vorm van negatie dient zoveel als mogelijk vermeden te worden.  De woorden "niet, geen en zonder" worden meestal overgeslagen door het onderbewuste, waardoor men juist het omgekeerde effect kan krijgen.  Draai dus elke negatief opgestelde zin om in een positieve.
Fout: "Je zal niet meer piekeren." - "Vanaf morgen ga je niet meer roken."
Goed: "Je gedachten worden rustiger." - "Morgen stop je met roken."

 

Nog zo'n woord om te vermijden is "proberen".  Voel zelf maar het verschil tussen
Fout: "Op 'datum' ga je proberen om te stoppen met roken."
Goed: "Op 'datum' stop je met roken!"

Het is duidelijk dat "proberen" niet specifiek aangeeft wat er moet gedaan worden.  Hoe moet je proberen te stoppen met roken?  Wat houdt dat eigenlijk in dat proberen?  Het wil niets zeggen.  Bovendien laat proberen sowieso een mislukking toe.  Als dat mag kunnen we evengoed met onze bewuste wil proberen om te stoppen met roken.

 

In het vakjargon wordt ook gesproken over hypnotisch taalgebruik.  Ter illustratie staan hieronder enkele belangrijke elementen van het hypnotisch taalgebruik opgesomd:

  • *
  • *
  • *

De grootste kracht van suggesties zit hem in het opwekken van het voorstellingsvermogen.  Beeldend taalgebruik maakt het gemakkelijker voor de gehypnotiseerde om de woorden om te zetten naar beelden.  Doordat het onderbewustzijn zich in het dagelijks leven niet zozeer voedt met woorden en tekst, maar vooral met zintuiglijke waarneming en gevoelens, zal het gebruik van beelden bijgevolg veel efficiënter zijn om het onderbewuste te bereiken.  Als je bovendien in die beelden ook nog een gevoel kan leggen zoals vreugde, rust, trots of iets anders dat bij het beeld past, dan zal het onderbewustzijn dat nog intenser opnemen en er nog beter naar handelen.

 

Soorten.


Men zou suggesties kunnen opdelen in een aantal categorieën die er als volgt kunnen uitzien:

  • *
  • *
  • *
  • *

 

De posthypnotische suggesties.


Dit is een opdracht die aan een gehypnotiseerde gesuggereerd wordt om uit te voeren nadat de hypnose voorbij is.  Men kan die opdracht koppelen aan een handeling of een gebeurtenis.

 

Zo had iemand zijn vriendin gehypnotiseerd en haar bij wijze van experiment de posthypnotische suggestie meegegeven dat zij zodra ze weer uit hypnose zou zijn, de kurkentrekker, die op de salontafel lag, naar de keuken zou brengen.  Eens uit hypnose heeft die jongedame wel 10 minuten lang herhaald dat ze dat ding niet zou aanraken, maar ze werd er zo verschrikkelijk zenuwachtig van dat ze uiteindelijk woedend de kurkentrekker in de keuken gegooid heeft.
Dit voorbeeld toont twee dingen aan:

 

Standaard suggesties.


Tegenwoordig kan op het internet wel een geluidsbestand gevonden worden voor zowat elke kwaal of klacht die men zich kan inbeelden.  Meestal is de inhoud van deze suggestieve teksten zeer algemeen opgesteld zodat zij voor een groot publiek bruikbaar zijn.  Vaak zullen deze teksten weinig effect hebben op de luisteraar, ook al gaat die in een redelijk goede trance.  Dit komt omdat de luisteraar zich niet persoonlijk aangesproken voelt.  Het is allemaal veel te algemeen en tussen de suggesties die de persoon niet aanspreken of zelfs niet aanbelangen, riskeren de passende suggesties te verwateren in de vloed van algemeenheden.

 

Om die reden is het altijd beter om suggesties aan te passen aan de eigenheden van de persoon.  Dit staat natuurlijk niet in de weg dat bepaalde fragmenten tot cliché zullen uitgroeien en voor meerdere personen zullen gebruikt worden.

 

Voel je je slecht in je vel? Zit je vast? Kom je er alleen niet uit? Heb je interesse in hypnotherapie? Neem vrijblijvend contact met ons op, en we vertellen je graag hoe we jou kunnen helpen.

Adres: Oudestraat 26, 3190 Boortmeerbeek
 - 
 - 
 - 
BTW: BE 0809.921.492