Menu


 

rustpunt logo

Praktische Info

 

Verloop van een sessie.


Voorgesprek:
De eerste sessie zal beginnen met een lang voorgesprek, het intakegesprek.  Dit is het kennismakingsgesprek waarbij alle nodige informatie wordt uitgewisseld tussen de cliënt en de hypnotherapeut.  Na de eerste sessie zullen de voorgesprekken veel korter zijn en zich meestal beperken tot een rapportering door de cliënt over zijn of haar evolutie en de hypnotherapeut zal eventueel de gekozen technieken verder toelichten.
Afhankelijk van de hypnotherapeut en de duur van het intakegesprek kan er tijdens de eerste sessie nog overgegaan worden tot hypnose en eventueel tot therapeutisch werken.

 

Hypnose:
Na het voorgesprek wordt de cliënt in hypnose geleid.  Wanneer de trancediepte voldoende bevonden wordt, kan er met therapeutisch werk gestart worden.

 

Nagesprek:
Tenslotte is er na de hypnose nog een gesprek waarbij de cliënt zijn of haar bevindingen kan meedelen.  De hypnotherapeut zal eventuele vragen van de cliënt beantwoorden en mogelijke onduidelijkheden verklaren.  Desgevallend zal er ook op gewezen worden dat er mogelijk wat nawerkingen kunnen zijn in de eerstvolgende dagen.

 

Aantal benodigde sessies.


Het is ontzettend moeilijk om op voorhand te bepalen hoeveel sessies er zullen nodig zijn.  Er zijn zoveel factoren die hierin een rol spelen.  Elke persoon ervaart hypnotherapie op een eigen individuele manier.  Sommige mensen gaan snel en gemakkelijk in hypnose en laten heel vlot met zich werken.  Anderen daarentegen kunnen uiterst traag worden als zij in hypnose zijn.  Vaak ontpoppen zich onderliggende problemen die soms eerst moeten behandeld worden vooraleer verder te kunnen.

 

Hypnotherapeuten hebben door hun ervaring wel een redelijk goed idee hoeveel sessies nodig zijn voor een bepaald probleem, maar het kan altijd een sessie meer of minder zijn.  Desalniettemin is hypnotherapie een ontzettend korte therapie.  Voor kleine probleempjes is soms één sessie al voldoende.  Soms kunnen er tot tien sessies nodig zijn.  Mijn ervaring brengt me bij een gemiddelde van 3 tot 4 sessies.

 

Medewerking van de cliënt.


Voorbereiding:

Vaak vragen mensen bij het maken van een afspraak of ze zich ergens kunnen op voorbereiden.  Het enige dat een cliënt op voorhand kan doen is een beetje overlopen wat de klachten zijn en zich er een idee van vormen hoe hij of zij dat het best aan de hypnotherapeut kan overbrengen.

 

Hypnose-inductie:

Bij de hypnose wordt de beste medewerking verleend door zich gewillig over te geven aan de suggesties van de hypnotherapeut en die volledig te vertrouwen.  In dat geval zal de hypnose als vanzelf verlopen.

 

Therapie:

Van belang is ook dat de cliënt tijdens de hypnose vertelt wat er het eerst in zich opkomt als de hypnotherapeut iets vraagt, ongeacht of dat realistisch lijkt of niet, ongeacht of dat strookt met wat men meent de werkelijkheid te zijn.  Dit zorgt ervoor dat alles stroomt en vlot vooruit gaat.

 

Keuze van een hypnotherapeut.


Het is nooit gemakkelijk om de juiste hypnotherapeut te kiezen.  Het is natuurlijk handig als je iemand kent die reeds een ervaring had met een hypnotherapeut en er tevreden over is.  Helaas heeft niet iedereen zo een bevriende kennis.

 

Veel mensen laten zich leiden door hun intuïtie als zij die keuze dienen te maken.  Men kijkt naar de foto van die persoon, wat die schrijft op de website of in advertenties en hoe het geschreven is.  Komt die hypnotherapeut betrouwbaar over, zelfzeker, zacht en tegelijk krachtig genoeg?  Heeft die ervaring?  Heb je de indruk dat die hypnotherapeut van wanten weet, dat hij of zij diegene is die jouw problemen gaat helpen oplossen?  Lijkt de hypnotherapeut te zweverig of juist te wetenschappelijk?  Voor sommigen kan het van belang zijn dat het een man of een vrouw is, jong of oud of ergens tussenin.  Bij het maken van een telefonische afspraak kan men vaststellen wat er van die stem uitgaat.  Brengt die stem rust, boezemt ze vertrouwen in, klinkt die persoon zelfzeker, luistert die hypnotherapeut naar wat ik zeg, toont die hypnotherapeut begrip?
Kortom, het moet al enigszins klikken voor het eerste bezoek.

 

In België kan je niet nagaan of een hypnotherapeut een goede opleiding genoten heeft omdat er geen diploma voor bestaat.  Elke opleiding levert een attest af, maar dit zegt niets over de kwaliteit van die opleiding.  Hoewel de opleiding niet onbelangrijk is voor het aanleren van de technieken, is ervaring van meer belang.  Een goed hypnotherapeut heeft ervaring nodig om aan te voelen welke de best passende techniek is voor zijn of haar cliënt en in welke richting moet (bij)gestuurd worden tijdens het toepassen van die techniek.

 

Men kan zich altijd vergissen in een hypnotherapeut.  Gooi dan alsjeblief het kind niet weg met het badwater.  Het is niet omdat het niet werkt bij een bepaalde hypnotherapeut, dat het niet kan klikken met een andere.  Neem dus de moeite om verder te zoeken als je eerste poging niet in de smaak gevallen is.  De meeste hypnotherapeuten werken trouwens op hun eigen individuele manier die heel sterk kan verschillen van je eerste ervaring.

 

Hypnotherapie voor iedereen?


Zowat iedereen komt in aanmerking voor hypnotherapie op voorwaarde dat men in staat is de hypnotherapeut te vertrouwen en geen extreme angst voor hypnose heeft omdat het onmogelijk is om iemand tegen zijn of haar wil in hypnose te brengen.

 

Uitzonderingen zijn:

  • *
  • *
  • *
  • *

 

Voel je je slecht in je vel? Zit je vast? Kom je er alleen niet uit? Heb je interesse in hypnotherapie? Neem vrijblijvend contact met ons op, en we vertellen je graag hoe we jou kunnen helpen.

Adres: Oudestraat 26, 3190 Boortmeerbeek
 - 
 - 
 - 
BTW: BE 0809.921.492