Zelfbeeld

Laag zelfbeeld spiegel

In het verlengde van positief en negatief denken ligt het zelfbeeld.  Ik zie zelden mensen met een goede dunk over zichzelf. Veel vaker ontmoet ik mensen met een negatief zelfbeeld, ook in het dagelijks leven.

Hoe komen mensen aan dat lage zelfbeeld?

Het is nu al heel wat verbeterd, maar nog niet zo lang geleden werd in de opvoeding van kinderen de nadruk gelegd op alles wat ze “verkeerd” deden.  Als ze iets goeds deden werd daar nooit aandacht aan besteed want dat was maar normaal.  Het negatieve werd er dus al heel vroeg ingepompt en omdat het onderbewustzijn van een kind constant volledig openstaat, zijn die negatieve opmerkingen er ingegraveerd.

Die opmerkingen kent iedereen allicht:  “Kan jij nou nooit eens iets goeds doen? Waarom doe je dat nu weer zo?  Je weet toch hoe het moet.  Zal je het dan nooit leren? Nietsnut!…”
Of als je met iets zat, lichamelijk of emotioneel: “Niet flauw doen, hé!”, “’t Is altijd wat met jou!”, enzovoort…

Hoe opvoeding een rol kan spelen.

Ook nu nog zijn er mensen die hun kinderen zo opvoeden.  Hoewel zij zich van geen kwaad bewust zijn en het erg goed menen, gebruiken ze één of andere vorm van opmerkingen die het zelfbeeld van hun kinderen kwetst: “Neem eens een voorbeeld aan je broer!”, “Als je zo verder doet, dan zal er nooit iets worden van jou.”. Je doet het soms onbewust en in de volle overtuiging je kind de goede weg op te helpen. Dat kinderen vaak weerbarstig zijn weten we allemaal, en we proberen als ouder op de best mogelijke manier onze kinderen in het leven te zetten. Net zoals onze ouders dat ook deden.  We zijn ons daarbij niet bewust dat we inprentingen achterlaten die een impact kunnen hebben op het zelfbeeld van onze kinderen.

Deze inprentingen zijn zo sterk dat ze bij de minste tegenslag in het leven weer helder opkomen en nog eens extra bevestigd worden. Daardoor groeien ze uit tot “Ik kan niets” of erger nog “Ik ben niets.” Dat bekrachtigen doe je gewoonlijk zelf: je herhaalt gewoon datgene waar je ouders, je leerkrachten of andere belangrijke personen in je leven je op gewezen hebben.

Kun je een zelfbeeld bijstellen?

Het is vervelend om met dergelijke gedachten te leven: ze saboteren je waardoor je niet ten volle kan leven en je je vaker dan nodig slecht voelt. Ze laten je piekeren, je maakt je te vaak zorgen zonder reden. Maar je kunt er ook iets aan doen. Je kunt deze inprentingen zelf neutraliseren als je enorm veel overtuiging hebt en steun van iemand die je voortdurend aanmoedigt. Een goede start kan zijn om een lijstje te maken met wat je allemaal wel kan en goed doet.  Dan kun je bewust jezelf mentaal belonen wanneer je dingen goed gedaan hebt met “Zie je wel dat ik het kan” of “Dat heb ik weer eens mooi voor mekaar gekregen.”  Als iemand met wie je een goede band hebt jou daarbij ook nog regelmatig een complimentje geeft, kan het langzaam maar zeker de betere kant opgaan met je zelfbeeld.  Het blijft echter een taaie bedoening om die aloude inprentingen teniet te doen.

Het kan ook anders. Mental Coaching of regressietherapie bijvoorbeeld. Door in regressie terug te keren naar die momenten in de jeugd die het zwaarst aangekomen zijn en door het gekwetste kind van toen als de volwassene van nu te ondersteunen en te troosten, wordt de geschiedenis voor een stuk herschreven. Het kind heeft nu wel iemand die van hem of haar houdt, het begrijpt en steunt.  Na enkele situaties op deze manier in regressie doorlopen te hebben raakt de inprenting geneutraliseerd en komt er weer zelfvertrouwen in de plaats van angst en vertwijfeling. In een coaching kun je werken aan het herkennen van je emoties en hoe je ermee om kan gaan. Een extra suggestieve oppepper in hypnose brengt het zelfbeeld weer op een gezond peil.

Aanverwante artikelen
Negatief Denken
Positief Denken

 

Vind je het artikel interessant? Dan kun je het 'liken' of delen:
Pages:
Edit